‘In het bestaande zit de echte waarde’

Met de vorming van een apart bedrijf voor herontwikkeling sluit transVORM naadlos aan op de vraag uit de markt, die juist in deze tijd veel met de herontwikkeling van bestaand winkelvastgoed temaken heeft. Gert-Jan Bezemer: 'Binnen het brede begrip van hertontwikkeling onderscheiden wij drie pijlers: transformeren, revitatileren en technisch beheren. Als transVORM hebben we hier marktbreed mee te maken, dus niet alleen bij winkelcentra...

Download hier de artikel