Statenplein, Dordrecht

Binnenstedelijke realisatie van nieuwbouwproject in combinatie met winkels en woningen (deels ondergronds) in hartje Dordrecht.

Het nieuwbouwdeel bestond uit het realiseren van winkels op kelderniveau. Op de begane grond en 1e verdieping, boven de winkels zijn de appartementen in hofvorm gesitueerd. Boven de winkellaag bevindt zich een daktuin met een karakteristieke gevel uitgevoerd als colonnade met terug liggende entreegevel.