Single-piece-flow

 Wat is Single-piece-flow?

Eenvoudig gezegd is Single-Piece-Flow (SPF) een doorlopend proces waarbij men pas start met een nieuwe handeling als de vorige volledig is afgerond. Dit is een zeer efficiente methode waarbij het doel is om verspillingen tot een minimum te reduceren.